MBA Course

Nếu:

  • Nếu bạn không có điều kiện về thời gian cũng như tiền bạc để sắp xếp một khóa học cấp cao về Quản trị kinh doanh?
  • Nếu bạn muốn nâng cao năng lực lãnh đạo, hay các kiến thức về quản trị bản thân, quản trị Marketing mà chưa biết bắt đầu từ đâu?
  • Nếu bạn muốn xây dựng doanh nghiệp của mình ngày một thành công, lớn mạnh, trở thành vĩ đại và trường tồn?
  • Nếu đơn giản bạn muốn cá nhân bạn thành công và hạnh phúc hơn

Thì khóa học sẽ giúp bạn

  • Có các kỹ năng cơ bản của một nhà quản lý
  • Có kỹ năng và phẩm chất của một nhà lãnh đạo
  • Có phương pháp quản trị bản thân và xây dựng một con người thành công
  • Xây dựng một cá nhân, đội nhóm, doanh nghiệp từ tốt tới vĩ đại và trở nên trường tồn
  • Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh và Marketing.

Hãy tham gia thảo luận sôi nổi cùng tôi nhé!