Thành công từ đâu?

THÀNH CÔNG có từ đâu? – QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN

QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN có từ đâu? – KINH NGHIỆM

KINH NGHIỆM có từ đâu? – THẤT BẠI

THẤT BẠI có từ đâu? – QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM

QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM có từ đâu? SỰ THIẾU HIỂU BIẾT

Vậy nguồn gốc của THÀNH CÔNG là TRI THỨC!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *